Hoan nghênh sử dụng hệ thống điều hành Tư Phổ

Giới thiệu về sản phẩm

1, Hệ thống điều hành Tư Phổ đã được nhận định là sản phẩm mới trọng điểm của nhà nước;

2, Đã vào thư mục chọn mua của cơ quan nhà nước trung ương, cơ quan trực thuộc trung ương của đảng cộng sản Trung Quốc v.v...

3, Đã ký kết Hiệp định giấy phép phần mềm với các nhà lớn cung cấp máy tính;

4, Có hơn hàng chục phiên bản ngôn ngữ nhỏ, và thị trường nước ngoài vững chắc;

5, Đã nhận được 27 giấy chứng nhận đăng ký bản quyền phần mềm máy tính.

trang mới về

Trình bảy sản phẩm

Giới thiệu về sản phẩm