พิจารณายุคใหม่ของการรักษาความปลอดภัยข้อมูลแห่งชาติ ,บทความใหม่ในระบบปฏิบัติการที่ผลิตภายในประเทศ

.ข้อดีของเรา

1.ระบบปฏิบัติการ SPG ได้ระบุเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สำคัญของชาติ

2. มันได้เข้าสารบัญที่จัดซื้อขององค์การรัฐและองค์การโดยตรงภาย ใต้ CPC คณะกรรมการกลางรัฐ

3.เราได้เซ็นสัญญาใบอนุญาตซอฟต์แวร์กับผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่

4.เรามีเวอร์ชั่นภาษาชนกลุ่มน้อยมากกว่าสิบชนิด ตลาดต่างประเทศที่มั่นคง

5.ได้รับหนังสือรับรองการจดทะเบียนลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ทั้งหมด 27 ใบ

การเรียนเพิ่มเติม

.การแสดงผลิตภัณฑ์

.ข่าว